اخبار هیئت حضرت ابوالفضل نیاسر
08/06/92
فرارسیدن سالروز شهادت بنیانگذار مذهب شیعه امام جعفر صادق را به تمامی شیعیان جهان و دوستدارن حضرتش تسلیت عرض می نماییم.

واحد تبلیغات هیئت حضرت ابوالفضل نیاسر
ولادت امام جعفر صادق، هیئت حضرت ابوالفضل نیاسر، نیاسر