ماه مبارک رمضان در نیاسر-مسجد حضرت امیرالمومنین نیاسر
به اطلاع عزیزان می رساند جلسه قرائت سی جزءقرآن ،در ایام ماه رمضان بشرح ذیل انجام شد.
قرائت قرآن قبل از افطار در مسجد پاچنار نیاسر و بعد از افطار در مسجد امیرالمومنین نیاسر برگزار گردید.