پخت آش حلیم نذری
13/7/1392
با عرض سلام، شهادت جانگداز آقا جوادالائمه را به تمامی شیعیان جهان تسلیت عرض می نماییم. به همین مناسبت شب شهادت این امام همام در هیئت ابوالفضل نیاسر مراسم پخت آش حلیم برگزار شد که در آن از غروب آفتاب تمامی عزیزان و برادران و خواهران هیئتی تا اذان صبح مشغول هم زدن آش یا کمچه زدن بودند .در حین این مراسم چند دقایقی نیز از مدح و منقبت امام نهم شیعیان نیز خوانده شد
واحد تبلیغات هیئت حضرت ابوالفضل نیاسر